Sök till Snapchatreporter
SÖK TILL SNAPCHATREPORTER

Känner du att alla ”vanliga” sommarjobb är tråkiga? Kan du spy regnbågar samtidigt som du kollar spelningar?
Då är du kvalificerad för världens fetaste sommarjobb. Nu har du chansen att skapa magi på We Are Sthlm's Snapchat som Stockholms bästa Snapchatreporter.

Allt du behöver göra för att ansöka är att:
1. Lägg till oss på Snapchat: wearesthlm
2. Skicka en Snap till oss där du presenterar dig på 10 sekunder. Prata rakt in i kameran, rappa din presentation eller gör din grej!
… och vi vill att du gör det så snart som du bara kan starta Snapchat!
3. Utvalda Snapchatreportrar kontaktas av oss senast 20 maj.

Meriter:
Erfarenhet av festival
Jobbat som helper
Socialt engagemang

Vi dokumenterar alla inkomna snaps.
Kärlek.

 

 
Miljö
MILJÖ

Kulturfestivalen och We Are Sthlm jobbar mot ISO-standarden: Sustainable Event Management ISO20121, som skapats för att hjälpa evenemang att arbeta med miljön i åtanke. Arbetet med hållbarhet, arbetsmiljö och tillgänglighet präglar festivalen bakom kulisserna och finns även integrerad i 2016 års program. 

 

 
Trygghet & säkerhet
TRYGGHET & SÄKERHET

Festivalen har ett stort fokus på att skapa en trygg och trevlig miljö för alla. Här berättar vi lite om det vi gör, du är varmt välkommen att höra av dig om du har följdfrågor och vill veta mer! På We Are Sthlm och Stockholms Kulturfestival jobbar handplockade ordningsvakter i en välutbildad säkerhetsorganisation som har ett nära samarbete med polis, fältassistenter, frivilligorganisationer, brandförsvar och sjukvårdspersonal. 

We Are Sthlm är en ungdomsfestival med närvarande vuxna. Det är viktigt att varje förälder/ansvarig vuxen sätter upp sina regler för barn som besöker festivalen. Vi kan inte ta ett föräldraansvar, men vi kan skapa så bra förutsättningar som möjligt för att våra gäster ska få en bra upplevelse på We Are Sthlm. 

Tillsammans jobbar vi för att hela festivalområdet ska bli en trygg plats att vara på.

Alkohol & droger
We Are Sthlm är en alkohol- och drogfri festival. Förbud råder på hela festivalområdet. Det är inte tillåtet att ha med alkohol. Överträds förbudet beslagtas innehavet och den minderåriga lämnas över till polis och sociala myndigheter. Narkotika är enligt svensk lag förbjuden och påträffas detta kommer personen att gripas. 

Vapen & knivar
Det är enligt lag (vapenlagen, knivlagen och strålskyddslagen) förbjudet att bära kniv och vapen som till exempel pistoler, knivar, knogjärn, tårgas, pepparspray, tårgas, laserpekare och soft airgun på allmän plats. Alla som bär med sig något som ses som ett vapen kommer att omhändertas och överlämnas till polis.

Sexuella trakasserier
Sexuellt våld är ett samhällsproblem och ungdomsfestivalen har under alla 17 år strävat efter att motverka mörkertal i dessa frågor. Under de senaste två åren har vi jobbat extra aktivt mot dessa problem och arbetet har utvecklats ännu mer för att förhindra, förebygga och som alltid, bistå polisen när brott sker.

Inför 2016 kommer vi att fortsätta med det arbete som har bedrivits de senaste två åren, vilket har inneburit både direkta möten med unga inför, under och efter konserten, nära samarbete med polis, personal, frivilligorganisationer, aktörer, Stockholms fältassistenter och ungdomsjouren.
Ett strukturerat säkerhetsarbete med bland annat så kallad ”utsättning” tillsammans med polisen – korta möten där viktig information delas och frågor kan fångas upp –, anslutning till polisens SMS-tjänst för personalen och utbildningar av personal och helpers (volontärer 15-19 år) i frågor om sexuellt våld och sexuella kränkningar, kommer fortsatt att vara en viktig del i vårt arbete. 

Stockholms stad kommer att stärka upp festivalen med resurser och utökad säkerhet under 2016. Just nu utreder man de konkreta insatser som skall genomföras bland annat i form av kamerabevakning,  belysning, programtider samt fler vakter. Vi arbetar även med hur vi kan stärka kommunikationen i alla led och hur den kan ta plats i den fysiska festivalen.

Här kan du läsa om hur vi arbetade inför och under 2015 -->

Små barn i Kungsträdgården
Kungsträdgården är en offentlig plats där alla har rätt att vistas. Under We Are Sthlm är ljudvolymen ofta hög och många människor rör sig på området. Vi hänvisar till Norrbro och Kulturfestivalen som är maxad med aktiviteter för de som är yngre än 13 år. 

Har du frågor?
Har du frågor inför festivalen så kontakta oss på wearesthlm@stockholm.se eller kulturfestivalen@stockholm.se, om du har frågor eller behöver hjälp på festivalområdet – prata med vår informationspersonal eller direkt med våra vakter och andra vuxna som arbetar på området så hjälper vi dig!

 
Bakom kulisserna
BAKOM KULISSERNA

Stockholms stad står bakom festivalerna där Kulturförvaltningens evenemangsavdelning ansvarar för produktionen av festivalerna genom samarbete med stadens kulturliv, näringsliv och andra samarbetspartners, såväl nationella som internationella. Evenemangsavdelningen arrangerar även Kulturnatt Stockholm och Medborgarskapsceremonin i Stadshuset med flera. 

Konstnärlig ledare och projektansvarig för Kulturfestivalen är Claes Karlsson. 
Projektansvarig för We Are Sthlm är Eva Widgren. 

Hur länge har festivalerna funnits?
We Are Sthlm och Stockholms Kulturfestival har funnits sedan år 2000 respektive år 2005 och har sedan dess varit en populär plats för tusentals människor varje år. Med musik, dans, klubb, performance, cirkus, samtal, film och mycket mer har tusentals besökare tagit del av programmet. 2014 hade festivalerna 750 000 besök. 

Varför gör Stockholms stad en Kulturfestival?
Stockholms stad ska locka till och arrangera evenemang året runt. Stockholms Kulturfestival är en viktig del av stadens evenemangsstrategi och den givna sommarfesten. Slottet, Operan, innerstadens gator och torg är spelplatsen för all den kultur som finns i Stockholm året runt och för gäster från världens alla hörn –  i många genrer och för alla åldrar. Inträdet är gratis till Stockholmarnas egen kulturfest, oavsett om man bor i staden sedan generationer eller är på genomresa.

 
Kontakt
KONTAKT
Har du frågor om festivalerna och programmet kontakta:
 
kulturfestivalen@stockholm.se 
wearesthlm@stockholm.se
 
 
 
 
INSTAGRAM @kulturfestivalsthlm
INSTAGRAM @wearesthlm
TWITTER
FACEBOOK