Kontakt & Press

Pressfrågor

Presstelefon (bemannas dagligen mellan kl. 09:00 – 17:00)

072-5288703

Övriga tider, vänligen skicka mejl till

skfpress@stockholm.se