Alla programpunkter

Hållplats #wearerespekt

  • Hållbarhet
  • Litteratur & Samtal
  • Prat
Bild på: Hållplats #wearerespekt

På flera platser i vimlet har We Are Sthlm byggt upp mötesplatser där tankar ska väckas! Tankar kring vad Respekt, Självrespekt, Normer, Samtycke, Gränser och Ansvar betyder och hur vi tillsammans ska motverka och synliggöra olika former av våld som sker i samhället. Tillsammans med dig vill vi diskutera och sprida festivalens budskap och motto #wearerespekt

Länkar