Alla programpunkter

Lär dig första hjälpen!

Nordic Safety Group

  • Prat
Bild på: Lär dig första hjälpen!

Lär dig att rädda liv! Ta chansen att tävla i hjärt- och lungräddning och träffa personal som jobbar i ambulansen, prova att bära ambulansbår, prova på luftvägshantering och stabilt sidoläge. Personal från SOS Alarm kommer dessutom och berättar om sitt arbete och du kan få information om olika sjukvårdsutbildningar om du vill göra livräddning till ditt yrke i framtiden!

Medverkande

Nordic Safety Group