Alla programpunkter

Workshops med indiskt tema

Kulturskolan Stockholm

  • Barn & familj
  • Dans
  • Indien
Bild på: Workshops med indiskt tema
När
  • Tis 15/08 - 2017 14.00–14.45 Norrbro
  • Tis 15/08 - 2017 15.00–15.45 Norrbro
  • Tis 15/08 - 2017 16.00–16.45 Norrbro
  • Denna programpunkt är från 2017

Kulturskolan Stockholm tar under tisdagen över workshoptältet nere på Strömparterren och bjuder där på tre olika workshops med indiskt tema under eftermiddagen! Tillsammans med Kulturskolans lärare får du prova på att spela på de sydindiska trummorna tabla, att tala tablaspråket och att dansa den nordindiska dansformen Kathak!

14.0014.45 Prova på att dansa Kathak!
Den Nordindiska dansformen Kathak har blivit mycket populärt över hela världen med sitt intrikata rytmiska fotarbete, dynamiska snurrar och graciösa armrörelser. Det blir en genomgång av några grundsteg och rörelser och sedan är det dags att improvisera tillsammans till musiken. 

15.0015.45 Prova på att spela tabla!
De indiska trummorna tabla är det mest populära slagverksinstrumentet i Sydasien och består av två trummor som spelas med händerna. Trummorna kan producera många olika ljud som kombineras till rytmer och kompositioner. Du som provar på får lära dig olika slag på trummorna, olika rytmer och får prova att kompa och att improvisera.
Prova på-omgångarna startar ca var 15:e minut.

16.0016.45 Prova på tablaspråket!
När man lär sig spela tabla lär man sig också prata ett ”trumspråk” (bols).
Varje slag på trummorna har ett eget ord, vilket gör att man kan lära sig och memorera komplicerade rytmer och även ”rappa” rytmerna man spelar. Du får lära dig uttala de olika trumslagens namn/ord, prata och klappa komprytmer och räkna rytmer på fingrarna. Prova även att improvisera med tablaspråket. Kanske det till och med blir en muntlig rytmduell, tablaspelarnas motsvarighet till hiphopens rap battle!
Prova på-omgångarna startar ca var 15:e minut.

 

Medverkande

Kulturskolan Stockholm

Länkar