Vinnare och förlorare i svensk natur

17–21/8
00:00-23:59
Vänner till festivalen
Familj, Konst
Foto: Torbjörn Arvidsson

Naturfotografernas utomhusutställning på Strandvägskajen

Utställningen visar 35 svenska djurarter, från vinnare som havsörnen till förlorare som apollofjärilen. Välkommen till en utställning som visas 24 timmar om dygnet!

Med projektet "Vinnare och förlorare i svensk natur" vill Naturfotograferna uppmärksamma inhemska och globala hot mot naturen samt hur de påverkar våra vilda djur. Ett pedagogiskt program för skolorna följer med utställningen och kan fritt laddas ner från Naturfotografernas hemsida: www.naturfotograferna.se

Samarbetsparter i Stockholm är Stockholms Kulturfestival och Skansen som kommer att erbjuda visningar för skolor och programpunkter för allmänheten. Utställningen har producerats av Naturfotograferna med stöd av Postkodstiftelsen.

Vänner till festivalen är en samlingskategori för aktiviteter som sker utanför Stockholm Kulturfestivals egna områden och program.

Mer information

Stockholms stad reserverar sig för ändringar och felskrivningar.