Walk: Kvinnorna i stadsodlingens historia

17/8 + 20/8
17/8 - 15:00-16:30
20/8 - 12:00-13:30
Vänner till festivalen
Stadsvandringar
17/8 - 15:00-16:30
20/8 - 12:00-13:30
Foto: Axel Swinhufvud

Vandringen, som går genom Södermalms koloniträdgårdar och stadsodlingar, handlar om kvinnor som levt och verkat det gröna Stockholm och om platserna vi passerar. Vi får möta tobaksarbeterskorna, lärarinnorna, drottningarna, kålkonorna (kvinnorna som arbetade sida vid sida med örtagubbarna i stadens köksträdgårdar) och många fler därtill som varit med att ge Stockholm sin gröna prägel. En av dem är till exempel Anna Lindhagen som tog koloniträdgårdarna till Stockholm. Vandringen går längs Årstavikens Södermalmssida genom Eriksdalslundens koloniområde, vidare förbi Trädgård på Spåret och avslutas i Södra Årstalundens koloniområde nedanför Södersjukhuset.

Vandringen pågår i 1,5 timme och kostar 30kr, maxantal 30 personer. Boka din biljett via länken nedan från och med den 3 augusti! Stadsvandringen arrangeras i samarbete med Stadsmuseet.

Vänner till festivalen är en samlingskategori för aktiviteter som sker utanför Kulturfestivalens egna områden och program.

Mer information

Stockholms stad reserverar sig för ändringar och felskrivningar.