Stockholms Kulturfestival är stadens egen kulturfest som sker i augusti varje år