Världens längsta bokbord 2018

2018 års upplägg för Världens längsta bokbord är under konstruktion. Frågor kring bokbordet mejlas till bokbordet.stockholm@gmail.com.