Fransk utmärkelse till Kulturfestivalens konstnärliga ledare

18 april, 2018

Kulturfestivalens Claes Karlsson och Philippa Staffas har fått den franska regeringens utmärkelse Ordre des Arts et des Lettres för arbetet med det franska temat under Stockholms Kulturfestival 2016.

Claes Karlsson, tidigare konstnärlig ledare för Stockholms Kulturfestival tilldelas Arts et Lettres-orden med graden officier för sitt arbete med Frankrike som temaland 2016. Claes får även utmärkelsen för introducerandet av bland annat fransk nycirkus/cirque nouveau under 1980- och 90-talen. Philippa Staffas, nuvarande konstnärlig ledare för Stockholms Kulturfestival och projektledare för det franska temat 2016 tilldelas graden riddare.

– Grundidén för det franska temat var att på en konstnärligt hög nivå iscensätta det offentliga gaturummet i Stockholm. Gatukonst, cirkus och festivalkultur är djupt rotat i den franska kulturen, vilket vi ville visa stockholmarna och låta gator och torg få vara naturliga spelplatser, säger Claes Karlsson, Kulturfestivalens tidigare konstnärliga ledare som under sin 40-åriga karriär i hög grad inspirerats av fransk kulturpolitik.

– Det känns hedrande och roligt för oss personligen att motta Art et Lettres-orden, men främst känns det som en hyllning till kulturens olika uttryck och det fina samarbetet vi har med Frankrike, säger Philippa Staffas, numera konstnärlig ledare för Stockholms Kulturfestival och tidigare projektledare för festivalens tema.

Artisterna, konstnärerna och gästspelen från Frankrike upplevdes av hundratusentals besökare under festivalen 2016. En av temats höjdpunkter var Places des Anges – Änglarnas Torg – där luftakrobatik bland tonvis av fjädrar regnade ner över publiken och skapade en föreställning utöver det vanliga.

Fakta om Arts et Lettres-orden
Orden delas årligen ut, till cirka 300 personer runt om i världen, av det franska kulturministeriet för att belöna de som utmärkt sig genom kreativitet inom olika konstarter, inom litteratur eller till personer som bidragit till att sprida fransk konst och litteratur i världen. Orden instiftades den 2 maj 1957.
Det finns tre grader inom orden; riddare, officier och kommendör.

Exempel på svenskar som nyligen tilldelats Ordre des Arts et des Lettres:
Alice Bah Kuhnke, officier, Rikard Wolff, riddare, Mikael Jönsson, riddare, Elisabet Haglund, riddare, Magnus Olausson, officier och Lena Rahoult, riddare.

Exempel på andra svenskar som tilldelats orden genom åren;
Mats Ek, kommendör, Anne Sofie von Otter, kommendör, Birgit Cullberg, kommendör
Astrid Lindgren, officier , Jan Myrdal, riddare , Ivar Lo-Johansson, riddare, Birgit Nilsson, kommendör

Vill du läsa förra årets program så hittar du det i menyn