Alla programpunkter

Choreographies of the Social: Molly Haslund

Coordination Models

  • Fysiska aktiviteter
  • Konst
  • Utställning
Bild på: Foto: Mathlide Haaning
När
  • Tis 13/8 - 2019 12:00–19:00 Norrbro
  • Ons 14/8 - 2019 12:00–18:00 Kungsträdgården
  • Tors 15/8 - 2019 12:00–19:00 Norrbro
  • Fre 16/8 - 2019 12:00–19:00 Strömparterren
  • Lör 17/8 - 2019 12:00–19:00 Strömparterren
  • Denna programpunkt är från 2019

Prova bekanta föremål som hopprep, passare och gungor tillsammans med andra. När samordning och samarbete mellan deltagarna lyckas, skapas en gemensam rytm som då förvandlar dessa vanliga föremål till komplexa samarbetsmoduler där deltagarna blir beroende av varandra. Under två veckor i augusti får stockholmarna möjlighet att uppleva ett antal konstprojekt på offentliga platser i staden. Detta är ett av dem.

Nio konstnärer och konstnärskollektiv genomför konstnärliga ingrepp i tekniker som installation, video, performance, ljud, deltagande, teater och till och med en kongress. Med utgångspunkt i Choreographies of the Social utforskar projektet relationer och kopplingar där olika former av det sociala förekommer, hur vi – människor och icke-människor – förhåller oss till varandra och hur vi genom sådana processer skapar mening och formar vår omgivning.

Medverkande Länkar I samarbete med

Cirkus, musik, dans, häng, mat – Vad är du sugen på?