Alla programpunkter

Choreographies of the Social: Shilpa Gupta

We Change Each Other – Text- och ljusinstallation

  • Konst
  • Utställning
Bild på: Foto: Shilpa Gupta
När
  • Tis 13/8 - 2019 Skeppsbron
  • Ons 14/8 - 2019 Skeppsbron
  • Tors 15/8 - 2019 Skeppsbron
  • Fre 16/8 - 2019 Skeppsbron
  • Lör 17/8 - 2019 Skeppsbron
  • Denna programpunkt är från 2019

We Change Each Other är en ny monumental ljusinstallation av Shilpa Gupta. Det är ett verk som väcker frågor om sammanhållning och sammanslagning av kulturer, och visar den oundvikliga förvandling och upplösning som sker när två kulturer möts.

Shilpa Gupta översätter meningen We change each other till svenska, samiska och arabiska och belyser med sin poetiska användning av språket historiska och samtida förkastningslinjer och språkets hegemoniska roll. I en alltmer polariserad värld med stora folkomflyttningar, tänds endast ett av de sammanflätade språken åt gången för att påminna betraktaren att se ”det andra”. Konstnären utforskar förändringen inom mellanpersonliga rum, vare sig den sker mellan personer, över generationsgränser eller uppstår på grund av religiösa, politiska eller genusmässiga uppdelningar.

Installationen är framtagen på uppdrag av Statens konstråd. Verket visas vid Logårdstrappan på Skeppsbron i Stockholm och lyser dygnet runt under Kulturfestivalen i augusti.

Om du vill betrakta konstverket innan eller efter festivalen kommer det att finnas på plats mellan 5:e och 30:e Augusti. Därefter får den sin slutliga placering vid en ny polisstation i Rinkeby utanför Stockholm.

Detta är en del av: Choreographies of the social @ Stockholms Kulturfestival

Medverkande Länkar I samarbete med

2019 års program är släppt!