Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är medlemsorganisationen som tar borgmästarrollen i regionen. Vi belyser de största utmaningarna, presenterar lösningar och bedriver konkreta projekt tillsammans med våra medlemmar för att stärka tillväxten och konkurrensen. Vi arbetar för att öka bostadsbyggandet, förbättra infrastrukturen, utveckla företags- och innovationsklimatet och öka talangattraktionen. Det är frågor som är avgörande för företag nu och i framtiden.