Festivalguide

Vanliga frågor

 • Om We Are Sthlm

  Europas största ungdomsfestival We Are Sthlm för alla mellan 13–19 år intar Kungsträdgården. Förutom artister på stora scenen, innehåller festivalen ett fullspäckat dagsprogram fyllt att aktiviteter. Du kan helt enkelt hitta det du gillar mest, prova något du aldrig gjort förut och dansa hela veckan!

 • Vad kostar det?

  Festivalen är helt gratis 🙂

 • Öppetider

  We Are Sthlm börjar den 15 augusti och slutar den 19 augusti.

  Öppettider: Kl.14.00-22.00

 • Hitta hit - Var ligger We Are Sthlm?

  Festivalområdet är i Kungsträdgården som ligger mitt i City i Stockholm.

  Du kan åka till Kungsträdgården med bussar från T-Centralen eller gå från T-banestation Östermalmstorg.

  Under fliken Område och Karta kan du se området utmärkt på vår karta som också är länkad direkt till Google Maps.

 • Tillgänglighet

  Mitt i Kungsträdgården finns särskilda platser för dig som använder rullstol eller liknande hjälpmedel. Området hittar du snett framför stora scenen, strax nedanför den skateboard-park som byggts upp. Fråga gärna vår personal om var den finns och kom gärna i god tid innan konserten. Har du speciella behov kontaktar du vår info-telefon: 076-0886056.

 • Jag vill medverka på festivalen, vem kontaktar jag?

  Väldigt kul att du vill vara med!
  Mejla till wearesthlm@stockholm.se ochbeskriv vad du vill/gör och hur vi lättast kan återkoppla till dig så hör vi av oss.

Trygghet och säkerhet

 • Personal på festivalområdet

  På festivalområdet finns festivalpersonal, vakter och polis. Alla har tydligt märkta arbetskläder så att du lätt ska känna igen vilka som arbetar.

 • Vad är Helpers och Workers?

  Helpers & Workers är ungdomar mellan 11-19 år som är festivalens volontärer och de är en stor del av festivalens innehåll och hur den utformas och upplevs. De är delaktiga i festivalarbetet lång tid innan festivalen och även efter.
  Worker blir man efter att man varit Helper. Som Worker är du avlönad och arbetar som eventpersonal till någon av festivalens partners eller funktioner och kan anställas både inför och under evenemangsavdelningens evenemang.

  Helpers- och Workersprogrammet

  Alla som är Helpers eller Workers går ett program som evenemangsavdelningen på Stockholms stad håller i där deltagarna får utbildning i evenemangsarbetet, deltar i workshops och är aktiva i olika delar i festivalarbetet.
  Syftet med programmet 2017 är att genom professionell coachning visa ungdomar att de kan vara med och påverka samt förändra samhället vi lever i, ge
ungdomar ökad kunskap, ökat självförtroende, ett professionellt kontaktnät och ett innehållsrikt CV.

  De deltagande ungdomarna ska även ha möjlighet att påverka festivalens program, arbetssätt samt PR, kommunikation och sponsring. Programmet ska ge dem erfarenhet och kunskap i hur man arrangerar och jobbar med ett kulturevenemang och en grundläggande förståelse om säkerhet och trygghet på evenemang.

  Målet är att delar av gruppen ska ta klivet in som anställda i organisationen eller hos festivalens samarbetspartners och att de får en ny plattform och kontakt med arbetslivet. Programmet arbetar även för att hitta och utveckla nya talanger till evenemangsavdelningen, som i sin tur kan vara med och vidareutveckla festivalen och avdelningens andra projekt i framtiden.

 • Hur jobbar ni med säkerhet och trygghet på festivalen?

  Under We Are Sthlm arbetar vi genomgående med att skapa en trygg och säker miljö . På plats ska man se och kunna kontakta personal var man än är i parken och veta var man kan få hjälp. Vi strävar efter att besökaren ska känna sig sedd och välkomnad när den kommer in på området och att det är tydligt och enkelt att förstå vilka man kan vända sig till med frågor, samt att det finns en tydlig vuxen-närvaro på plats.

  En viktig del av trygghetsaspekten – och som vi arbetat extra med i år – är att skapa utrymmen, ”häng” och platser på området i anslutning till alla våra aktiviteter, där besökarna kan mötas och umgås.
  Festivalen arbetar kontinuerligt med säkerhet och trygghet och arbetar aktivt i samverkan med polis, myndigheter och frivillig organisationer. Så kallade trygghetsutsättningar (möten på plats) för berörda hålls dagligen för att löpande uppdatera lägesbilden och sprida information.

 • Hur jobbar ni med säkerhet och trygghet inför festivalen?

  Vi arbetar kontinuerligt med vår säkerhetsorganisation som är handplockad och där flertalet arbetat tillsammans under många år. Vårt arbete utgår alltid från det breda brottsförebyggande perspektivet där sexualbrott är en del.

  Samtliga av festivalens personal utbildas under året för att skapa en gemensam plattform och säkerställa kunskapsnivån. Information kring vårt förebyggande- och trygghetsskapande arbete sprids även till alla våra aktörer och samarbetspartners. Aktuell forskning och utveckling av säkerhetsarbetets alla delar ingår också i vårt arbete.

 • Hur samarbetar ni med polisen?

  Festivalen arbetar aktivt inför och under festivalen i samverkan med polis, myndigheter och frivillig organisationer. Tillsammans ser vi över infrastrukturella och tekniska delar, lägesbild, problembild och åtgärdsplan i syfte att skapa en gemensam plattform. Så kallade trygghetsutsättningar (möten på plats) för berörda hålls dagligen för att kontinuerligt uppdatera lägesbilden och sprida information.

 • Bra att veta som förälder

  We Are Sthlm arrangeras av Stockholms stad och festivalen är gratis och sker i Kungsträdgården som är en allmän plats. Programinnehållet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år, men alla ungdomar är välkomna, dock rekommenderar vi kvällstid att yngre ungdomar har en vuxen i sällskap.
  Vi strävar efter att besökaren ska känna sig sedd och välkomnad när den kommer in på området och att det är tydligt och enkelt att förstå vilka man kan vända sig till med frågor och att det finns en tydlig vuxen-närvaro på plats.

 • Hur anmäler man brott på plats?

  Man tar kontakt med vår personal som ser till att man får rätt sorts hjälp.

  Alla våra vakter och övrig personal är synliga och utmärkta med arbetskläder.

Ljudnivåer

 • Hur hög musik får spelas?

  We Are Sthlm följer Socialstyrelsens rekommendationer för ljudnivåer och vi gör mätningar under hela festivalveckan. Miljöförvaltningen är den lokala myndighet som kontrollerar den lagliga delen av dessa frågor och resultatet rapporteras till dem.

Festivalen tar över hela Kungsträdgården i 5 dagar

Läs mer om området