Alla programpunkter

Joen ”El_Chilli” Benediktusson

  • Podcast
  • Skapa content
  • Spel
  • Workshop
Bild på:
När
  • Fre 17/8 - 2018 14:00–14:30 Podcast Zone
  • Fre 17/8 - 2018 16:00–17:00 Social Zone
  • Denna programpunkt är från 2018

El_Chilli är idag en av Sveriges största YouTubers med över 47 miljoner visningar på sina videos. Ta chansen att lyssna på hans tips, utmaningar och tankar kring YouTube.

En följarskara många bara kan drömma om
El_Chilli började sin karriär som YouTuber redan 2013, långt innan han hade gått ur skolan. Det började med mycket gaming-relaterat innehåll men kanalen gick sedan mer och mer över till att fokusera på El_Chilli som person. Idag har han lyckats skapa en följarskara som många bara kan drömma om, ta chansen och lär dig mer om hur han nått dit han är idag.

Länkar