Tack till alla våra fantastiska samarbetspartners som gör årets festival.

Trafikkontoret
Polismyndigheten
Fastighetskontoret
Visit Stockholm
Stockholm Vatten och Avfall
Wicked Society